Semiki Corp - +84 28 2253 3522 - email: sales@semiki.com

BÀN CHẢI PHÒNG SẠCH ASONE

BÀN CHẢI PHÒNG SẠCH ASONE

BÀN CHẢI PHÒNG SẠCH ASONE

BÀN CHẢI PHÒNG SẠCH ASONE

BÀN CHẢI PHÒNG SẠCH ASONE
BÀN CHẢI PHÒNG SẠCH ASONE

Sản Phẩm

  • BÀN CHẢI PHÒNG SẠCH ASONE

  • Giá : Liên hệ
  • MASP : BAN CHAI ASONE
  • Nhà sản xuất : AS ONE
  • THIẾT BỊ BÀN CHẢI DO ASONE JAPAN SẢN XUẤT, DÙNG TRONG PHÒNG SẠCH.

Chi tiết Sản phẩm Chi tiết Sản phẩm

9-5656-04
 
Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 9-5656-04
   

 

 

2-8252-01
 
Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 2-8252-01
   

 

9-4040-01
 
Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 9-4040-01
   

 

 

9-4040-04
 
Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 9-4040-04
   

 

 

 

9-5657-01
 

 

Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 9-5657-01
   

 

9-5657-02
 

 

Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 9-5657-02
   

 

 

9-5657-03
 
Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 9-5657-03
   

 

 

2-2555-01
 
Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 2-2555-01
   

 

 

1-6312-01
 

 

Nhà sản xuất AS-ONE
Mã sản phẩm 1-6312-01
   
 

Các sản phẩm khác

THIẾT BỊ ĐO HẠT BỤI TIỂU PHÂN KANOMAX 3888, 3889

Chi tiết

GIẤY LAU PHÒNG SẠCH KIMWIPE

Chi tiết

PHÒNG SẠCH DI ĐỘNG- CLEAN BOOTH

Chi tiết

SÚNG KHỬ TĨNH ĐIỆN SIMCO-ION TOP GUN 3

Chi tiết

MÁY ĐẾM HẠT BỤI AIRY P611

Chi tiết

MÁY ĐO ĐỘ TĨNH ĐIỆN GIÀY SHOETESTER II

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage