máy đo đường và mức độ axit- atago PAL-BX series

máy đo đường và mức độ axit- atago PAL-BX series

máy đo đường và mức độ axit- atago PAL-BX series

máy đo đường và mức độ axit- atago PAL-BX series

máy đo đường và mức độ axit- atago PAL-BX series
máy đo đường và mức độ axit- atago PAL-BX series

Sản Phẩm

  • máy đo đường và mức độ axit- atago PAL-BX series

  • Giá : Liên hệ
  • MASP : PAL-BX series
  • Nhà sản xuất : ATAGO
  • PAL-BX | ACID Pocket Đường và Meters axit đo đường và mức độ axit trong các loại nước ép trái cây, sữa, bia, sữa chua, vì lợi ích, hoặc giấm. Mỗi đơn vị trong loạt biện pháp này cả Brix (độ đường) và axit. PAL-BX | mét ACID được thiết kế độc đáo với một quy mô cụ thể phù hợp nhất cho các mẫu nó được đo. PAL-BX | mét ACID đo tổng lượng acid trong một mẫu và chuyển đổi nó vào một trong hai citric, tartaric, malic, acetic, hoặc nồng độ axit lactic, tùy thuộc vào đơn vị.

Chi tiết Sản phẩm Chi tiết Sản phẩm

 

 

video : Atago PAL-BX|ACID1 Master Kit  by SEMIKI Corp

 

 

Picture : Atago PAL-BX|ACID1 Master Kit  by SEMIKI Corp

 

 

title
 
citrus
Model
PAL-BX|ACID1
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 4.00%
10.0 to 40.0℃
Model
PAL-Easy ACID1
Scale
Acid
Measurement Range
Acid : 0.10 to 4.00%
10.0 to 40.0℃
 
Grape&Wine
Model
PAL-BX|ACID2
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 4.00%
10.0 to 40.0℃
Model
PAL-Easy ACID2
Scale
Acid
Measurement Range
Acid : 0.10 to 4.00%
10.0 to 40.0℃
 
Tomato
Model
PAL-BX|ACID3
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 3.00%
10.0 to 40.0℃
Model
PAL-Easy ACID3
Scale
Acid
Measurement Range
Acid : 0.10 to 3.00%
10.0 to 40.0℃
 
Strawberry
Model
PAL-BX|ACID4
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 3.50%
10.0 to 40.0℃
 

 

Apple
Model
PAL-BX|ACID5
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 4.00%
10.0 to 40.0℃
Banana
Model
PAL-BX|ACID6
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 0.60%
10.0 to 40.0℃
brueberry
Model
PAL-BX|ACID7
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 4.00%
10.0 to 40.0℃
kiwi
Model
PAL-BX|ACID8
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 3.00%
10.0 to 40.0℃
pinapple
Model
PAL-BX|ACID9
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 3.50%
10.0 to 40.0℃
coffee
Model
PAL-BX|ACID40
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 1.90%
10.0 to 40.0℃
vinegar
Model
PAL-BX|ACID181
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 12.00%
10.0 to 40.0℃
citrus
Model
PAL-BX|ACID101
Scale
Brix
Acid
Measurement Range
Brix : 0.0 to 60.0%
Acid : 0.10 to 20.0%
10.0 to 40.0
sake
Mode

Các sản phẩm khác

MÁY ĐO KHÍ CHÁY NỔ (METAN-CH4)

Chi tiết

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ ACID TRÁI CÂY ATAGO PAL-EASY ACID1

Chi tiết

THIÊT BỊ NỘI SOI KỸ THUẬT SÔ-Digital Endoscopy

Chi tiết

KHÚC XẠ KẾ ĐO NỒNG ĐỘ DẦU CẮT GỌT ATAGO

Chi tiết

MÁY ĐO KHÍ GAS , CHÁY NỔ ( CH4 )

Chi tiết

tấm mylar film 202-86501-56 dùng cho cốc đựng mẫu máy shimadzu EDX Series

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage