SEMIKI INSTRUMENTATION CO., LTD. - Tel : (+8428) 22 533 522 - Email : sales@semiki.com - Hotline : (+84) 9797 61016

Danh mục sản phẩm

Nhà sản xuất

MÁY ĐO LỰC SIẾT VÍT HIOS HP SERIES

MÁY ĐO LỰC SIẾT VÍT HIOS HP SERIES

MÁY ĐO LỰC SIẾT VÍT HIOS HP SERIES

MÁY ĐO LỰC SIẾT VÍT HIOS HP SERIES

MÁY ĐO LỰC SIẾT VÍT HIOS HP SERIES
MÁY ĐO LỰC SIẾT VÍT HIOS HP SERIES

Sản Phẩm

  • MÁY ĐO LỰC SIẾT VÍT HIOS HP SERIES

  • Giá : Liên hệ
  • MASP : HP-1, HP-10, HP-100
  • Nhà sản xuất : HIOS JAPAN
  • HPUse for making torque settings on electric screwdrivers, checking torque of torque wrenches or measuring torque of various rotating units, etc.

Chi tiết Sản phẩm Chi tiết Sản phẩm

 

Các sản phẩm khác

MÁY ĐO TỪ TÍNH KANETEC TM-801

Chi tiết

thước cặp Mitutoyo-Vernier Caliper 150mm

Chi tiết

ĐẦU DÒ THẲNG RENISHAW

Chi tiết

máy siêu âm dò khuyết tật mối hàn OLYMPS EPOCH650

Chi tiết

ĐẦU DÒ ĐO TỪ TÍNH KANETEC TM-801PRB

Chi tiết

thước đo sâu Mitutoyo series 527

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage