PIN GAUGE EISEN EP SERIES

PIN GAUGE EISEN EP SERIES

PIN GAUGE EISEN EP SERIES

PIN GAUGE EISEN EP SERIES

PIN GAUGE EISEN EP SERIES
PIN GAUGE EISEN EP SERIES

Sản Phẩm

  • PIN GAUGE EISEN EP SERIES

  • Giá : Liên hệ
  • MASP : EP-1A
  • Nhà sản xuất : EISEN
  • DỤNG CỤ CĂN CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH LỖ PIN GAUGE BỘ MODEL: EP-1A

Chi tiết Sản phẩm Chi tiết Sản phẩm

Thông Số Kỹ Thuật

All pin gauges are 58 HRC or harder.

Class-0

Set Range(mm)

Length(mm)

Tolerance

Roundness

Cylindricity

0.20mm ~ 0.99mm

40.00

±0.5μm

0.3μm

0.15μm

1.00mm ~ 10.00mm

50.00

±0.5μm

0.3μm

0.15μm

·    

Class-1

Set Range(mm)

Length(mm)

Tolerance

Roundness

Cylindricity

0.05mm ~ 0.99mm

40.00

±1μm

0.8μm

0.8μm

1.00mm ~ 10.00mm

50.00

±1μm

0.8μm

0.8μm

10.01mm ~ 20.00mm

50.00

±1.5μm

1.3μm

1.3μm

·        Details of series

Set No.

Step(mm)

Set
Size(mm)

Number
of pins

EP-00

0.01mm

0.05 0.06… 0.19 0.20

16

EP-0A

0.01mm

0.20 0.21… 0.49 0.50

31

EP-0B

0.01mm

0.50 0.51… 0.99 1.00

51

EP-1A

0.01mm

1.00 1.01… 1.49 1.50

51

EP-1B

0.01mm

1.50 1.51… 1.99 2.00

51

EP-2A

0.01mm

2.00 2.01… 2.49 2.50

51

EP-2B

0.01mm

2.50 2.51… 2.99 3.00

51

EP-3A

0.01mm

3.00 3.01… 3.49 3.50

51

EP-3B

0.01mm

3.50 3.51… 3.99 4.00

51

EP-4A

0.01mm

4.00 4.01… 4.49 4.50

51

EP-4B

0.01mm

4.50 4.51… 4.99 5.00

51

EP-5A

0.01mm

5.00 5.01… 5.49 5.50

51

EP-5B

0.01mm

5.50 5.51… 5.99 6.00

51

EP-6A

0.01mm

6.00 6.01… 6.49 6.50

51

EP-6B

0.01mm

6.50 6.51… 6.99 7.00

51

EP-7A

0.01mm

7.00 7.01… 7.49 7.50

51

EP-7B

0.01mm

7.50 7.51… 7.99 8.00

51

EP-8A

0.01mm

8.00 8.01… 8.49 8.50

51

EP-8B

0.01mm

8.50 8.51… 8.99 9.00

51

EP-9A

0.01mm

9.00 9.01… 9.49 9.50

51

EP-9B

0.01mm

9.50 9.51… 9.99 10.00

51

EP-10A

0.01mm

10.00 10.01… 10.49 10.50

51

EP-10B

0.01mm

10.50 10.51… 10.99 11.00

51

EP-11A

0.01mm

11.00 11.01… 11.49 11.50

51

EP-11B

0.01mm

11.50 11.51… 11.99 12.00

51

EP-12A

0.01mm

12.00 12.01… 12.49 12.50

51

EP-12B

0.01mm

12.50 12.51… 12.99 13.00

51

EP-13A

0.01mm

13.00 13.01… 13.49 13.50

51

EP-13B

0.01mm

13.50 13.51… 13.99 14.00

51

EP-14A

0.01mm

14.00 14.01… 14.49 14.50

51

EP-14B

0.01mm

14.50 14.51… 14.99 15.00

51

EP-15A

0.01mm

15.00 15.01… 15.49 15.50

51

EP-15B

0.01mm

15.50 15.51… 15.99 16.00

51

EP-16A

0.01mm

16.00 16.01… 16.49 16.50

51

EP-16B

0.01mm

16.50 16.51… 16.99 17.00

51

EP-17A

0.01mm

17.00 17.01… 17.49 17.50

51

EP-17B

0.01mm

17.50 17.51… 17.99 18.00

51

EP-18A

0.01mm

18.00 18.01… 18.49 18.50

51

EP-18B

0.01mm

18.50 18.51… 18.99 19.00

51

EP-19A

0.01mm

19.00 19.01… 19.49 19.50

51

EP-19B

0.01mm

19.50 19.51… 19.99 20.00

51

 

Các sản phẩm khác

EISEN THREE-WIRE GAUGES FOR MEASURING SCREWS

Chi tiết

DƯỠNG REN -THREAD PLUG GAUGE

Chi tiết

TAKIKAWA Calibration gauge TMG SERIES

Chi tiết

PIN GAUGE EISEN ECP SERIES (3 SỐ LẺ)

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage