SEMIKI INSTRUMENTATION CO., LTD. - Tel : (+8428) 2253 3522 - Email : sales@semiki.com - Hotline : (+84) 9797 61016

Danh mục sản phẩm

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

ANMO DINO-LITE

kính hiển vi điện tử DINO AM4113T

Chi tiết

Kính hiển vi kĩ thuật số cầm tay

Chi tiết

Digital Microscope / Camera Enhanced WD

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI DINO-LITE AM4515T8

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO-LITE MS34B-R2

Chi tiết

kính hiển vi điện tử Dino-lite AM2101, AM2111

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO-LITE RK-10

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG DINO AM7915MZTL

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ DINO-LITE AM3103, AM3113T

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ Dino-Lite Edge 3.0 AM73115MTF

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage