SEMIKI INSTRUMENTATION CO., LTD. - Tel : (+8428) 22 533 522 - Email : sales@semiki.com - Hotline : (+84) 9797 61016

Danh mục sản phẩm

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

BRUKER

Quang phổ hồng ngoại - BRUKER ALPHA

Chi tiết

Máy Quang phổ cận hồng ngoại -BRUKER TANGO

Chi tiết

kiểm tra thành phần nguyên tố kim loại-BRUKER

Chi tiết

Kính hiển vi hồng ngoại- BRUKER LUMOS

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage