Danh mục sản phẩm

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

THIẾT BỊ QUANG HỌC

kính hiển vi điện tử DINO-LITE AM4515ZT

Chi tiết

KÍNH LÚP PEAK 10X - MODEL 1983

Chi tiết

LED RING CHO KÍNH HIỂN VI LED ILLUMINATOR

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG NIKON MM-400, MM-800

Chi tiết

kính lúp đo Peak 2016L Light Scale Loupe 15X

Chi tiết

KÍP LÚP ĐỂ BÀN VUÔNG OTSUKA WIDE SERIES

Chi tiết

KÍNH LOUPE ĐỂ BÀN OTSTUKA ENVL SERIES

Chi tiết

KÍNH LOUPE CẦM TAY PEAK 2051

Chi tiết

PROFILE PROJECTOR 2D- NIKON V-12BDC

Chi tiết

máy đo bề dày lớp phủ phá hủy mẫu- Fischer

Chi tiết

Máy Phân Tích MÀU, QUANG PHỔ KONICA Cm-2600d

Chi tiết

Máy đo ánh sáng Hioki -LUX METER FT3424

Chi tiết

kính lupe Peak 2054 -20x to 300x

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO DILIST06

Chi tiết

kính hiển vi điện tử DINO AM4113T

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI CARTON DSZ-70PGM

Chi tiết

KÍNH LUPE Peak 2066-1020

Chi tiết

kính hiển vi kỹ thuật số DINO AD7013MZT - 5MP

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI, KÍNH LÚP, CAMERA

Chi tiết

MÁY X-RAY ĐO BỀ DÀY LỚP PHỦ FISCHER XUL SERIES

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI DINO-LITE AM4515T8

Chi tiết

MÁY ĐO MÀU- Portable chroma meter CR400 CR410

Chi tiết

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-2600, UV-2700

Chi tiết

MÁY ĐO 2D- PROFILE PROJECTOR MITUTOYO

Chi tiết

MÁY ĐO BIÊN DẠNG CNC-NIKON NEXIV VMR SERIES

Chi tiết

ĐO ĐỘ DÀY XI MẠ KHÔNG PHÁ HỦY - FISCHERS X-RAY

Chi tiết

MÁY ĐO ÁNH SÁNG KONICA T-10A

Chi tiết

Kính hiển vi công nghiệp

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage