SEMIKI INSTRUMENTATION CO., LTD. - Tel : (+8428) 2253 3522 - Email : sales@semiki.com - Hotline : (+84) 9797 61016

Danh mục sản phẩm

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

KÍNH HIỂN VI, CAMERA

LED RING CHO KÍNH HIỂN VI LED ILLUMINATOR

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG NIKON MM-400, MM-800

Chi tiết

kính lúp đo Peak 2016L Light Scale Loupe 15X

Chi tiết

KÍP LÚP ĐỂ BÀN VUÔNG OTSUKA WIDE SERIES

Chi tiết

KÍNH LOUPE ĐỂ BÀN OTSTUKA ENVL SERIES

Chi tiết

KÍNH LOUPE CẦM TAY PEAK 2051

Chi tiết

PROFILE PROJECTOR 2D- NIKON V-12BDC

Chi tiết

kính lupe Peak 2054 -20x to 300x

Chi tiết

kính hiển vi điện tử DINO AM4113T

Chi tiết

Kính hiển vi kĩ thuật số cầm tay

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI CARTON DSZ-70PGM

Chi tiết

KÍNH LUPE Peak 2066-1020

Chi tiết

Digital Microscope / Camera Enhanced WD

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI DINO-LITE AM4515T8

Chi tiết

MÁY ĐO 2D- PROFILE PROJECTOR MITUTOYO

Chi tiết

Kính hiển vi công nghiệp

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO-LITE MS34B-R2

Chi tiết

kính hiển vi điện tử Dino-lite AM2101, AM2111

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG-NIKON MM-200

Chi tiết

kính hiển vi điện tử Mahr MARVISION MM 200

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO-LITE RK-10

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG DINO AM7915MZTL

Chi tiết

Glass Scale with Magnifiers Peak 1972

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ DINO-LITE AM3103, AM3113T

Chi tiết

KÍNH LUPE ĐIỆN TỬ OTSUKA SKKL SERIES

Chi tiết

Depth Measuring PEAK 2008 (25X-100X)

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ Dino-Lite Edge 3.0 AM73115MTF

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage