Danh mục sản phẩm

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

KÍNH HIỂN VI, CAMERA

kính hiển vi điện tử DINO-LITE AM4515ZT

Chi tiết

KÍNH LÚP PEAK 10X - MODEL 1983

Chi tiết

LED RING CHO KÍNH HIỂN VI LED ILLUMINATOR

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG NIKON MM-400, MM-800

Chi tiết

kính lúp đo Peak 2016L Light Scale Loupe 15X

Chi tiết

KÍP LÚP ĐỂ BÀN VUÔNG OTSUKA WIDE SERIES

Chi tiết

KÍNH LOUPE ĐỂ BÀN OTSTUKA ENVL SERIES

Chi tiết

KÍNH LOUPE CẦM TAY PEAK 2051

Chi tiết

PROFILE PROJECTOR 2D- NIKON V-12BDC

Chi tiết

kính lupe Peak 2054 -20x to 300x

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO DILIST06

Chi tiết

kính hiển vi điện tử DINO AM4113T

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI CARTON DSZ-70PGM

Chi tiết

KÍNH LUPE Peak 2066-1020

Chi tiết

kính hiển vi kỹ thuật số DINO AD7013MZT - 5MP

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI DINO-LITE AM4515T8

Chi tiết

MÁY ĐO 2D- PROFILE PROJECTOR MITUTOYO

Chi tiết

Kính hiển vi công nghiệp

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO-LITE MS34B-R2

Chi tiết

kính hiển vi điện tử Dino-lite AM2101, AM2111

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG-NIKON MM-200

Chi tiết

kính hiển vi điện tử Mahr MARVISION MM 200

Chi tiết

CHÂN ĐẾ KÍNH HIỂN VI DINO-LITE RK-10

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐO LƯỜNG DINO AM7115MZT

Chi tiết

Glass Scale with Magnifiers Peak 1972

Chi tiết

KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ DINO-LITE AM3103, AM3113T

Chi tiết

KÍNH LUPE ĐIỆN TỬ OTSUKA SKKL SERIES

Chi tiết

KÍNH LÚP PEAK 2008 - 25X-100X

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage