Danh mục sản phẩm

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO SEMIKI

SATO KEIRYOKI

GIẤY GHI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM -15 to 50°C / 32 NGÀY SATO 7211-84

Chi tiết

GIẤY GHI BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ SATO 7210-84 ( 32 NGÀY )

Chi tiết

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ SATO PC-9215II ( 1747-50 )

Chi tiết

NHIỆT KẾ LƯỠNG KIM-SATO BM-T-90S SERIES

Chi tiết

nhiệt kế tự ghi Sato Sigma II 7210-00 (-15 to 40°C)

Chi tiết

Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ-Độ Ẩm

Chi tiết

BỘ GHI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM SATO SK-L754 (8870-00)

Chi tiết

nhiệt kế điện tử Sato SK-270WP, SK-270WP-K

Chi tiết

Nhiệt kế điện tử kèm đầu đo tiếp xúc SATO SK-1260

Chi tiết

nhiệt kế lưỡng kim bỏ túi- sato (0 to 200°C)

Chi tiết

BÚT GHI NHIỆT ĐỘ CHO NHIỆT KẾ TỰ GHI- SATO 7238

Chi tiết

THIẾT BỊ ĐO NỒNG ĐỘ DẦU CẮT GỌT SATO SK-100R

Chi tiết

NHIỆT ẨM KẾ SATO SK-110TRHII

Chi tiết

camera ảnh nhiệt SATO SK-8500 (-20°C~650°C )

Chi tiết

NHIỆT KẾ TỰ GHI SATO SIGMA II 7211-00 (-10 to 50°C)

Chi tiết

NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI SATO SK-8700II 8261-00

Chi tiết

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ TYPE K SATO SK-1110,SK-1120

Chi tiết

GIẤY GHI BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM SATO 7210-62 ( 7 ngày )

Chi tiết

GIẤY GHI BIỂU ĐỒ 7 NGÀY SATO 7211-62 ( -10 to 50°C, 0 to 100%)

Chi tiết

Yêu cầu báo giá

Fanpage